Tudnivalók

Patanjali jóga-rendszerének 8 lépcsőfoka 

1. JÁMA - korlátozások 

 • Tartózkodj az erőszaktól.
 • Ne árts senkinek, se másnak, se magadnak.
 • Ne mondj valótlant.
 • Ne tekintsd magadénak azt, azt, ami nem a tied.
 • Tartózkodj az élvezetek mértéktelen hajszolásától.
 • Ne kötődj az anyaghoz, és ne halmozd fel azt, amire nincs szükséged.    
Avagy:
 • Akiben a “nem ártás” elve megszilárdul, annak környezetében megszűnik minden ellenségeskedés.
 • Akiben az “igazmondás” elve megszilárdul, annak minden szava valóra válik. 
 • Akiben a “nem lopás” elve megszilárdul, annak minden vágya valóra válik, és mindent megkap, amire szüksége van.
 • Akiben a “mértékletesség” elve megszilárdul, az képessé válik arra, hogy tudását másoknak átadja. 
 • Akiben a “nem kötődés elve megszilárdul, az megszabadul a halálfélelemtől, és felismeri a születések és halálok okát értelmét és mibenlétét. 

A csakra-rendszer legalsó csakrája a Gyökér csakra, amit Föld-csakrának is neveznek. Ez a jóga-anatómia szerint a gerincoszlop alján található, a nemi szervek és a végbélnyílás tájékán. Ez jelképezi az anyagvilágra születést, de a salakanyagok kiküszöbölésének szükségességét is. A jóga gyakorlása közben innét indul el a kundalini-erő a magasabb csatornák felé. Legelőször ezt a területet kell harmóniába hozni, ami azt jelenti, hogy előbb a földi életünkben kell rendet csinálni ahhoz, hogy elindulhassunk magasabb szellemi utakra.                

2. NIJÁMA - szabályok

 • Tisztítsd meg magad testileg, lelkileg, szellemileg.
 • Légy elégedett azzal, ami van.
 • Vállald az élet nehéz helyzeteit is! Vállald a nehéz szolgálatot.
 • Tanulj és tapasztalj mindenből.
 • Érezz önzetlen szeretetet minden élőlény iránt, és engedd érvényesülni az Egyetemes Akaratot!                        
Avagy:
 • Akiben a “tisztaság” megszilárdul, annak környezetében minden megtisztul.
 • Akiben az elégedettség megszilárdul, annak lelkéből nyugalom, derű és boldogság árad.
 • Akiben a “nehéz helyzetek vállalása” megszilárdul, az rendkívüli képességek birtokosává válik.
 • Akiben a “tanulás” megszilárdul, az minden titkok ismerőjévé válik.
 • Akiben az “önzetlen szeretet” megszilárdul, az megszabadul minden kötöttségtől, és mindenhatóvá válik, mert akarata egy lesz az Egyetemes Akarattal.
A csakra-rendszer alulról számítva a második csakrát nevezik Víz-csakrának is. A jóga-anatómia szerint a belek és a vesék tájén található. A Víz-csakra feladata jelképesen is a tisztítás. a víz lemossa földi szennyet.

3. ÁSZANA - testartások

A harmadik lépcsőfok a testi egészség megteremtésével és megőrzésével foglalkozik, valamit olyan testhelyzetek elsajátításával, melyek alkalmasak a szellemi elmélyedés gyakorlására. A jógát sokan tévesen csak testedzésnek vélik, pedig a nyolc lépcsőfok közül csupán a harmadik foglalkozik a fizikai testtel. Ez viszont alapvető fontosságú, semmi esetre sem szabad kihagyni. Fontossága abból is nyilvánvaló, hogy a Tűz-elem által képviselt legalapvetőbb életerővel van összefüggésben. A csakra-rendszer harmadik csakrája a Köldök- vagy Tűz-csakra, a köldök felett található, a fizikai test középpontjában. A Tűz felelős a test egyensúlyáért, a test egészségéért, a helyes testhelyzetért.

4. PRÁNÁJÁMA - a légzés szabályozása

A negyedik lépcsőfok a Pránajáma, az életerő szabályozása. Ahogy az Ászanánál a fizikai testünket figyeljük, majd azt befolyásoljuk tudatosan  és akaratlagosan, a Pránajámánál azt a láthatatlan erőt, a prána-energiát figyeljük, ami a test minden részét mozgatja, és ezt az erőt irányítjuk tudatosan és akaratlagosan. A csakra-rendszer negyedik foka a Szív- vagy Levegő-csakra. A szív és a tüdő táján található. Levegő a legmozgékonyabb, a legszabadabb, a legkötetlenebb a négy alapelem közül. színtelen, láthatatlan, megfoghatatlan. Közvetítő közeg, összeköti a testet és a lelket. Tartalmazza az életerőt, a pránát, az életet. Éleszti a tüzet, felborzolja a szilárd föld felszínét, hullámzásra készteti a vizeket.

5. PRATJÁHÁRA- érzékek visszavonása

Az ötödik lépcsőfok a Pratiahára, az érzékelések és a tudat feletti uralom elsajátítását jelenti. Tudatosan törekszünk arra, hogy figyelmünket visszavonjuk a külső világtól, ingerektől és befelé fordítsuk. Ez valójában a Dharanának, a figyelemösszpontosításnak az előkészítése, választóvonal, az összekötő az alsó és felső jógafokozatok között. Az alsó négy fokozat által eljutunk a pszichofizikai egészség és harmónia állapotába. A csakra-rendszer ötödik foka a Torok- vagy Éter-csakra, helye a nyaki szakasz. A nyak köti össze a törzset a fejjel, jelképese az anyagit a szellemivel. Az “éter” a legfinomabb anyagú az őselemek közül, mindenütt jelenlévő, tehát szellemi. A jóga három legfelső lépcsőfoka szorosan összefüggő egységet képez. az egyes lépcsőfok közötti átmenet a tudatállapot változásaiban nyilvánul meg.

6. DHÁRANÁ - koncentáció

A hatodik lépcsőfok a jógakoncentárció, a tudat megkötése, egy pontra rögzítés, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a gondolatok csapongását, a figyelem szétszóródását. A csakra-rendszer hatodik foka a “harmadik szem”, a fej belsejében, a két szemöldök közötti részen, a figyelem-összpontosítás székhelye. A Homlok-csakra jelképe a Nap és a Hold együttese. Itt van a belélegzett kétféle prána-energia első találkozóhelye. Itt kapcsolódik először a Nap jellegű Pingala és a Hold jellegű Ida csatorna.

7. DHJÁNA - meditáció

Ha a koncentráció csúcspontjára értünk az éber tudat és a tudattalan világ (álomtudat) határvonalán vagyunk. Ez már a hetedik lépcsőfok, a meditáció állapota. Olyan ez, mintha az ember az álmodását teljesen éber tudattal figyelné. Az éber tudat passzívan figyeli az álomtudat aktív működését. (A csakra-rendszerben a kevésé ismert Bindu-cskarához csatolhatjuk. Anatómiai helyeként a fej hátsó részének tetejét jelölik meg. Fiziológiai funkciója a belső látóközpont és a belső hallás szabályozása.)

8. SZAMÁDHI - megvilágosodás

A nyolcadik lépcsőfok a meditáció csúcspontja - a Szamadhi állapot. A csakra-rendszerben a Korona csakra a legmagasabb szellem székhelye. Anatómiai helyeként a fejtetőt jelölik meg. A jóga szerint, ha a Kundalini erő feljut a Szusumna csatornán a Korona-csakrába, akkor a jógi feljutott a csúcsra, és elérte a mindentudás, a megvilágosodás állapotát.                
               
Forrás: Judy Ananda: Kozmo-Jóga

Jóga oktatás és meditáció Pécsett - Hatha jóga - Ashtanga jóga - Jóga flow - Jin jóga - Csakra Jóga - Páros Jóga